JAN BALCAR
KNIHY O ZBRANÍCH
Protože jsem poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem studnu, ze které mohou pít i jiní.
Ernest Thompson Seton
Jmenuji se Jan Balcar a zabývám se historií zbrojní výroby. V roce 1998 jsem začal pravidelně přispívat do odborných časopisů (Střelecká revue, Střelecký magazín, Zbraně & náboje).

V roce 2008 jsem vydal vlastním nákladem první větší knihu. Těžištěm mého zájmu jsou samonabíjecí pistole devatenáctého a dvacátého století. Sbírám data reálných zbraní od sběratelů či muzeí, navštěvuji archivy, vyhledávám v patentových spisech. Mým cílem je vytvoření souboru knih, příruček pro sběratele, které poskytnou detailní a ucelené informace o jednotlivých zbraních. Aby si každý sběratel dokázal v mé knize najít svůj sbírkový kousek a dozvěděl se, co znamenají všechny ty nápisy a značky, zda zbraň sloužila v některé ozbrojené složce a ve kterém roce byla vyrobena.

Hřích z mládí: Mauser model 1896

V roce 1998 vydala firma SGB s.r.o. útlý sešitek o 32 stranách, který obsahoval můj pokus o shrnutí dostupných informací o pistoli Mauser C96. Knížečka obsahovala 15 ilustrací, které napodobovaly styl starých firemních prospektů, styl kterým tvořil i A. B. Žuk.

Z dnešního pohledu poskytovala žalostně málo informací, z nichž některé byly velmi nepřesné. Knížečka je rozebrána a právem zapomenuta.

Příběh zbrojovky SPREEWERK

V roce 2008 jsem poprvé vydal knihu o výrobě pistolí P.38 v závodě Spreewerk v Hrádku nad Nisou v letech 1942 - 1945. Kniha přinesla dosud nepublikované informace o výrobě zbraní v odtrženém pohraničí. Setkal jsem se s více než čtyřmi desítkami bývalých nuceně nasazených zaměstnanců a z útržků jejich vzpomínek jsem jako mozaiku ze střípků poskládal příběh mladých žen a mužů, které válka zavála do dnes již zapomenuté zbrojovky. V knize naleznete podrobnosti o výrobních sériích pistolí, o jejich značení a datování vyrobených zbraní. Kniha je uceleným příběhem, doplněným odkazy na historii regionu a vzpomínkami přímých účastníků. Vzbudila zájem čtenářů a první vydání bylo rychle rozebráno.

V roce 2010 jsem ve spolupráci s nakladatelstvím BBart připravil druhé rozšířené vydání "Spreewerku". Knihu jsem doplnil o nové informace, fotografie a kresby. Naleznete v ní například detailně zpracovaný příběh pistole darované Konradu Henleinovi (v prvním vydání jen zmíněna), doplněný fotografiemi zbraně. Bohužel, i toto druhé vydání je definitivně rozebráno.

Knihy o zbraních – velká řada

Prvním svazkem "Samonabíjecích pistolí německých ozbrojených sil" jsem zahájil řadu knih o zbraních obou světových válek. Zvolil jsem neobvyklou koncepci, kdy kniha místo fotografií obsahuje kreslené obrázky. Vedlo mě k tomu několik důvodů. Zvolená tématika je určena malému okruhu čtenářů a nelze počítat s prodejem tisíců knih. Většina popisovaných zbraní je mimo republiku, část i mimo náš kontinent. Pokud bych chtěl knihu s fotografiemi, nezbylo by mi nic jiného, nežli vykonat cestu kolem světa s profesionálním fotografickým vybavením. Fotografie, které mi poskytují moji přátelé sběratelé, jsou velmi různé kvality a pro tiskové účely jsou až na výjimky nepoužitelné. Barevné fotografie vyžadují odpovídající papír a při malém počtu knih by náklady na vytištění udělaly z knihy neprodejnou záležitost. Černobílé kresby umožňují udržet cenu knihy v přijatelné výši a zejména v případě ověřovacích a přejímacích značek poskytují přesnější obraz než fotografie.

Popisované zbraně lze rozdělit do několika skupin. První z nich jsou zavedené armádní pistole P.08 a P.38. Do druhé skupiny řadíme pistole německých výrobců, uřčené původně pro civilní trh. Patří k nim například kapesní pistole firem Mauser, Sauer & Sohn a Walther. Třetí skupinu tvoří pistole dodané spojenci, tedy španělské a italské pistole. Čtvrtou skupinou jsou pistole z obsazených zemí, ať již ukořistěné, či vyráběné na okupovaných územích.

Každá kapitola obsahuje historický úvod o vývoji zbraně, popis jednotlivých variant s různými druhy továrního značení, přejímacích a ověřovacích značek, rozsahy výrobních čísel a jejich časové zařazení, technickou část, základy demontáže a explozivní náčrt.

Monografie pistole Mauser C96

Dalším svazkem z řady knih o zbraních obou světových válek je kniha "Pistole Mauser C96". Vrátil jsem se ke svému prvnímu tématu, ke své oblíbené zbrani. Kniha je v jistém smyslu omluvou za moji prvotinu, kterou řadím ke hříchům "z mládí". Ve své nejnovější knize sleduji třiačtyřicetiletý příběh pistole Mauser C96 od jejího "zrození" až po ukončení výroby.

Jako většina soudobých konstrukcí nevynikala jednoduchostí a zastarala dávno před vypuknutím druhé světové války. Není zbraní, o které by se dalo říci, že padne do ruky jako sklenka whisky. Její rukojeť má k ergonomii stejně daleko jako násada od smetáku. Přesto se stala jedním ze sběratelských snů. Není levná, ani snadno dostupná. Je pýchou majitelů, kteří ji hýčkají a těší se z ní. Je předmětem touhy i závisti.

V knize naleznete historický úvod o vývoji zbraně, popis jednotlivých variant s různými druhy značení, přejímacích a ověřovacích značek, rozsahy výrobních čísel a jejich časové zařazení, technickou část, základy demontáže a explozivní náčrty všech provedení.

Zbraně vítězů

V srpnu roku 2016 vyšla kniha o pistolích "hodných spojenců" z doby druhé světové války. Obsahuje detailní popis historie výroby a armádní služby pistolí Colt 1911 a 1911A1, Tokarev TT-30 a TT-33 a pistole TK (Korovin). Naleznete v ní popis jednotlivých variant zbraní, informace o počtu vyrobených kusů a významu značení a technický popis zbraní. Kniha obsahuje 304 stran a více než 980 ilustrací. Je svázána ve tvrdých omyvatelných deskách formátu A4 a detailním zpracováním a stylem grafiky navazuje na předchozí knihy "černé řady". Kniha se setkala s velkým zájmem čtenářů a je rozebrána.

Monografie revolveru Nagant vzor 1895

V září roku 2017 jsem vydal monografii revolveru Nagant vzor 1895. Kniha se zabývá historií výroby revolveru v Belgii, Rusku a Sovětském svazu. Mapuje používání zbraně v ruských a sovětských ozbrojených silách. Zabývá se historií výroby standardního provedení zbraně, jakož i krátký revolverů , malorážních variant a revolverů s tlumičem. Kromě revolverů ruské a sovětské provenience popisuje i polské revolvery Nagant Ng30. Samostatná kapitola je věnována technice revolveru Nagant. Kniha rovněž obsahuje zevrubný popis značení revolverů s přesahem do současnosti.

Monografie pistole VIS vz. 35 "Radom"

V červnu roku 2018 jsem vydal monografii polské armádní pistole VIS vz. 35, známé pod přezdívkou Radom. Kniha se zabývá historií výroby zbraně v předválečném a válečném Polsku a přináší méně známé informace o výrobě pistolí na sklonku války ve Znojmě. Mapuje používání zbraně v polských a německých ozbrojených silách. Zabývá se historií výroby zbraně, samostatná kapitola je věnována technice pistole VIS. Kniha rovněž obsahuje zevrubný popis značení pistolí po celou dobu jejich výroby.

Monografie pistolí Colt 1903 a 1908

V květnu roku 2019 jsem vydal monografii pistolí Colt model 1903 a 1908. Oba modely mají magický význam pro historii našeho západního odboje, neboť jimi byli vyzbrojovány naše výsadky. S pistolí Colt model 1903 se po naší okupované vlasti pohybovali i Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Kniha se zabývá historií výroby pistolí a mapuje jejich užití v ozbrojených složkách, k nimž kromě Armády Spojených států patří i britské zvláštní jednotky a další ozbrojené sbory. Samostatná kapitola je věnována jejich technice a změnám ve výrobě. Kniha dále obsahuje detailní popis továrního, armádního a civilního značení pistolí po celou dobu jejich výroby.
Jan Balcar
Mauser Model 1896
Příběh zbrojovky SPREEWERK

Samonabíjecí pistole německých ozbrojených sil

Pistole Mauser C96